Advertisement

View Channel (Target राज्यसेवा पुर्व परीक्षा)

Date Create:

Nov. 8, 2017, 8:46 a.m.

Members:

225

0

Target राज्यसेवा पुर्व परीक्षा

Join

मित्रांनो MPSC द्वारे अनेक परीक्षा घेण्यात येतात मात्र राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम व तिचा एकुनच दर्जा बघता आपणास विशेष रणनीती आखणे गरजेचे असते त्यामुळे या संपूर्ण focused MPSC Prelim वर असनार्या teligram channel ची आम्ही निर्मीती केली आहे .Please Wait...

Loading... Please wait...

New Changes