Advertisement

View Channel (CSAT for MPSC UPSC)

Date Create:

Oct. 13, 2018, 9:12 p.m.

Members:

1028

0

CSAT for MPSC UPSC

Join

only for them who are passionate for MPSC स्पर्धकांच्या मागणीनुसार मी एक telegram channel सुरू केले आहे. ज्याचा उद्देश फक्त study plan आणि फक्त परीक्षाभिमुख माहिती इतकाच आहे. जे जितक गरजेचे आणि योग्य आहे ते तेवढेच देण्याचा माझा प्रयत्न आहे आणि अट्टहासहीPlease Wait...

Loading... Please wait...

New Changes